Veronica Nilsson

Spårkurs

 

Personspår för nybörjare till tävlingsekipage som vill komma igång med spår, ha hjälp att hitta motivation, få tips och råd hur du kan utveckla träningen och hur du kan lägga spåren. Passar också dig som bara vill aktivera din hund

 

Pris:

 

Jag kan även komma till dig, klubben, lägerverksamhet mm (mer info under fliken Hyra en instruktör)

 

Pris enl överrenskommelse

 

Spårapport hittad