Veronica Nilsson

MV: mentalbeskrivning valp

Jag har behörighet att göra SBK mentalbeskrivning valp av alla raser.
Valpen ska vara mellan 7-9 v gamla och registrerade i SKK.
 
Är du, eller vet du någon, som är intresserad av att få sina valpar beskrivna, är man välkommen att kontakta mig.
Lämpligt är att boka redan när valparna föds så att beskrivningen kan göras/planeras vid rätt tidpunkt.
 
PRIS endast 495 kr för 6 valpar, 100 kr per valp utöver det, plus ev milersättning
 

Här kan du läsa mera:

https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-valp-mv/?fbclid=IwAR2dj5JBGLzJiHh_rqaPlroxzq07Gr8V4FM5j4DQ0J7zzmf_cHd3iK6glfY

 

Nedan finns lite kort info om vad detta innebär

Syftet med mentalvalpbeskrivning valp (MV) är att på sikt få ett material/underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT).


Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.


MV är en beskrivning av valpens beteenden i specifika situationer som utförs lika för alla valpar.


Protokollet förs i en nyckel där olika beteenden beskrivs i en intensitetsskala från 1 – 5 och där 1 står för låg intensitet och 5 står för hög intensitet.


Ålder
7–8 veckor (i vissa fall 7–9 veckor, om valpen är kvar hos uppfödaren)

 

 

Plats

  • Utrymme tidigare okänt för valpen – kalt rum eller inhägnad utomhus

 

Funktionärer

  • Uppfödaren eller den person som valparna är mest van vid.
    • Valpbeskrivare ska vara någon som valparna inte mött tidigare.
    • Åskådare bör vara så få som möjligt. Vi rekommenderar att en tredje person filmar och att man gemensamt tittar på filmen efteråt.

 

Källa: Utskottet för avel och hälsa 2012-07-08