Veronica Nilsson

MV: mentalbeskrivning valp

Jag har behörighet att göra SBK mentalbeskrivning valp av alla raser.
Valpen ska vara mellan 7-9 v gamla och registrerade i SKK.
Är du, eller vet du någon, som är intresserad av att få sina valpar beskrivna, är man välkommen att kontakta mig.
Lämpligt är att boka redan när valparna föds så att beskrivningen kan göras/planeras vid rätt tidpunkt.
PRIS endast 495 kr för 6 valpar, 100 kr per valp utöver det, plus ev milersättning
 

Här kan du läsa mera:

https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-valp-mv/?fbclid=IwAR2dj5JBGLzJiHh_rqaPlroxzq07Gr8V4FM5j4DQ0J7zzmf_cHd3iK6glfY

 

Nedan finns lite kort info om vad detta innebär

Syftet med mentalvalpbeskrivning valp (MV) är att på sikt få ett material/underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT).


Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.


MV är en beskrivning av valpens beteenden i specifika situationer som utförs lika för alla valpar.


Protokollet förs i en nyckel där olika beteenden beskrivs i en intensitetsskala från 1 – 5 och där 1 står för låg intensitet och 5 står för hög intensitet.


Ålder
7–8 veckor (i vissa fall 7–9 veckor, om valpen är kvar hos uppfödaren)


Plats


Det finns två förslag på plats för genomförande

 • Isolerat utrymme tidigare okänt för valpen – kalt rum
  • Inhägnad ute


Eftersom situationen ska vara så störningsfri som möjligt är det första alternativet det bästa. I nödfall kan man tänka sig en inhägnad utomhus.

 

Funktionärer

 • Uppfödaren eller den person som valparna är mest van vid.
  • Valpbeskrivare ska vara någon som valparna inte mött tidigare.
  • Åskådare bör vara så få som möjligt. Vi rekommenderar att en tredje person filmar och att man gemensamt tittar på filmen efteråt.


Tidsrutiner

Valparna bör inte testas de närmaste dagarna efter vaccination och avmaskning. Inte heller den närmaste timmen efter sömn eller utfodring. Är kullen stor, ta en paus så valparna får äta och sova eller dela på kullen och genomför testet under två dagar.


Funktionärernas framtoning

 • Uppträd lugnt och sansat, ingen stress eller kraftiga rop.
  • Bär mjuka skor eller var barfota.
  • Prata inte med varandra under momenten.
  • Placera föremålen så att de lätt kan plockas fram utan onödiga rörelser som kan störa valpens fokusering.


Protokollskrivning


Protokollförare kan vara uppfödaren eller valpbeskrivaren men det är den senare som sköter bedömningen. Vid behov, renskriv resultatet omedelbart efter varje valp. Var noga med att ange alla uppgifter på protokollet. Valparnas identitet får absolut inte blandas ihop! Valpkullen och tiken ska vara utom hörhåll från testplatsen så att valpen inte störs.


Utrustning

 • Tomt rum eller annat utrymme med öppen golvyta cirka nio kvadratmeter
  • Hushållspapper och golvmopp
  • Protokoll och anteckningsmaterial
  • Gärna filmkamera som då sköts av tredje person

Material

Se separat lista som finns på www.brukshundklubben.se

 

Källa: Utskottet för avel och hälsa 2012-07-08